„Kvirsplejning“ je YouTube serijal koji smo pokrenuli tokom Meseca ponosa, a ima za cilj da široj
publici približi značenje i upotrebu termina i pojmova bitnih za osobe koje su deo kvir kulture i
zajednice. U svakoj epizodi dvoje ljudi pokušaće da vam približi kvir pojmove najbolje što
umeju.
U prvoj epizodi Ana Simona i Nikola kvirsplejnuju kvir, jer treba početi od početka.

Uživajte!

Da Se Zna

About author

Da Se Zna