Udruženje Da se zna! obaveštava javnost da je Osnovni sud u Novom Pazaru – Sudska jedinica  Tutin oslobodio krivične odgovornosti za krivično delo uvrede, Zijada Čuljevića iz Tutina, koji je  dana 3. avgusta 2019. tokom uličnog performansa grupe žena iz udruženja Impuls, a u okviru  Festivala Ženskog prijateljstva, vređao učesnice ovog skupa i neovlašćeno ih snimao, te snimak  javno objavljivao na društvene mreže. 

Na prvostepenu presudu udruženje Impuls se žalilo, a o žalbi će odlučivati Viši sud u Novom  Pazaru. 

Podsećamo javnost da je sve počelo tako što je pre održavanja festivala na društvenim mrežama  osvanula fotografija sa festivala iz prethodne godine gde aktivistkinje udruženja Impuls iz Tutina  drže zastavu duginih boja, odnosno mirovnu zastavu. Konzervativne političke i verske grupe iz  Tutina, zlonamerno su iskoristile ovu fotografiju da bi pokušali da spreče održavanje istog  nazivajući ga “gej paradom”. Nakon objave ove fotografije, usledilo je stotine homofobičnih,  mizoginih, uznemirujućih i pretećih komentara koje su dobile aktivistkinje “Impulsa”, uključujući  i pretnje smrću. Na ovakve komentare podneta je krivična prijava za krivično delo ugrožavanje  sigurnosti sa otežavajućom okolnošću zbog toga što je delo motivisano homo- i transfobijom  Posebnom odeljenju za visokotehnološki kriminal Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Međutim,  iako je prošlo više od godinu dana od podnošenja krivične prijave tužilaštvo nije preduzelo bilo  kakve radnje u cilju rasvetljavanja ovog krivičnog dela.  

Hrabre aktivistkinje su uprkos pretnjama, ulični performans održale, a gorespomenuti optuženi,  sada prvostepeno oslobođeni Zijad Čuljević se tokom performansa kretao pored kolone učesnica,  snimao učesnice i vređao ih. Takođe, važno je napomenuti i da je vlasnik restorana u kome su  organizatorke Festivala ugovorile svečanu večeru za kraj uspešno održanog Festivala, otkazao  gostoprimstvo učesnicama Festivala naglasivši da je “LGBT osobama zabranjen pristup u restoran  Ras” čime je jasno i nedvosmisleno učinjen akt diskriminacije. Ovim povodom udruženje Impuls  je u oktobru 2019. godine tužilo Restoran Ras, kao i sina vlasnika restorana Ras koji je neposredno  izvršio diskriminaciju pred Višim sudom u Novom Pazaru, ali do danas nije održano nijedno  ročište. Prvo ročište je zakasno tek za početak decembra 2020. godine. 

Zbog svega navedenog, Da se zna! presudu Osnovnog suda u Novom Pazaru – Sudska jedinica  Tutin ocenjuje kao sramnu, imajući u vidu kontekst u kojem se uvreda dogodila. Smatramo da je  Sud morao da uzme u obzir čitav kontekst u kojem je optuženi učinio krivično delo, a to su pre  svega – atmosfera koja je pratila održavanje uličnog performansa i stotine pretnji koje su  aktivistkinje udruženja Impuls dobile pre samog događaja. Ovakvom presudom, Sud je potpuno  ignorisao govor mržnje i pretnje upućene učesnicama performansa pre samog skupa, jer su uvrede  koje je optuženi uputio učesnicima skupa, neposredno tokom njegovog održavanja, samo vrhunac  teške i opasne atmosfere koja je pratila održavanje Festivala i samog performansa, s obzirom da 

se optuženi osmelio da, ne samo preko društvenih mreža, već i lično dođe na održavanje  performansa i ponovi sve one uvrede kojima su učesnice Festivala već ranije bile izložene preko  društvenih mreža.  

Smatramo i da je nekažnjavanje bilo kakvog nasilja nad ženama sramno za celo naše društvo, a  još sramnija i činjenica da se takav oblik nasilja dogodio tokom performansa koji za cilj ima  skretanje pažnje na nasilje nad ženama. Postupci koje udruženje Impuls vodi pred nadležnim  ogranima nažalost je dobra ilustracija iskustva na desetine LGBT+ prebroditelja koji su se odlučili  da incidente prijave. Postupci koji bi trebalo da budu prioritetni nepotrebno se odugovlače, a  nadležna tužilaštva mesecima od prijema krivične prijave ne preduzimaju bilo kakve radnje.  Republika Srbija mora da uloži dodatne napore da svim prebroditeljima, a posebno ranjivim  prebroditeljima kao što su oni koji su bili izloženi zločinima iz mržnje, obezbedi zaštitu u skladu  sa Direktivom EU o pravima žrtava. 

Udruženje Da se zna! će nastaviti da prati i izveštava javnost o krivičnim i parničnim postupcima  koje vode naše saveznice povodom napada kojima su izložene samo zato se aktivizmom bave na  intersekcionalni način.

Da Se Zna

About author

Da Se Zna