O strategiji koja se bavi isključivo inkluzijom LGBT+ osoba i iznosi konkretniji akcioni plan za inkluziju i borbu protiv homo- i transfobije na nivou Evropske unije se priča gotovo celu punu deceniju. 

Odnosno, od 2011. godine, nakon što je Evropska komisija usvojila strategije koje se bave Romima, rodnom ravnopravnošću i inkluzijom osoba sa invaliditetom.

Nakon skoro deset godina i posle mnogo koraka, ona je usvojena – reklo bi se u pravom trenutku, uzevši u obzir da pojedine evropske države čine sve snažnije postupke kojima se teži uskraćivanju određenih prava LGBT+ osoba. 

Počev od Mađarske koja teži da iz svojih zakona u potpunosti izbriše rodni identitet, do Poljske koja, čini se, nakon izbora Andžeja Dude za predsednika u ovakvim postupcima prednjači – praveći “zone slobodne od LGBT+ osoba”, primenjujući prekomernu silu nad aktivistkinjama i aktivistima, te nazivajući LGBT+ ljude ideologijom.

Čini se da ovakva Strategija dolazi u pravom trenutku. 

Ovom Strategijom Evropska komisija sebi daje značajniju ulogu u odbrani prava LGBT+ osoba i predlaže niz aktivnosti – uključujući zakonske predloge.

Strategija je podeljena na 4 dela: 

1) Osvrt na diskriminaciju LGBT+ osoba

2) Obezbeđivanje sigurnosti LGBT+ osobama

3) Izgradnja inkluzivnih društava za LGBT+ osobe

4)  Iniciranje akcija za jednakost LGBT+ osoba širom sveta

Koje su to bitne stavke u Strategiji vredne pomena? 

Najpre se teži jačanju uloge i mogućnosti nezavisnih tela koje se bae jednakošću, razmena dobre prakse između država oko antidiskriminatornih politika, sa posebnim osvrtom na rodno nebinarne i interseks osobe, kao i razmena dobre prakse po pitanju azila.

Što se tiče druge stavke – pozivaju se države članice da regulišu i seksualnu orijentaciju, rodni identitet i polne karakteristike kao osnov po kome se mogu teretiti krivična dela počinjena iz mržnje. Značajno je takođe da se države pozivaju da među sobom razmene najbolje postojeće prakse koje se tiču štetnih konverzivnih terapija, genitalnog sakaćenja interseks osoba i prisilnom patologizacijom pripadnika/ca trans zajednice. 

Glede inkluzije – države se pozivaju da dosledno primene presudu Evropskog suda pravde Koman-Hamilton, kao i da se regulišu odnosi istoplnog roditeljstva i istopolnih partnerstava između osoba u različitim državama članicama. 

Poslednjim segmentom Evropska unija se obavezuje na snažniju podršku LGBT+ pravima širom sveta i u regionu, kao i podršci LGBT+ pravima unutar zemalja koje teže da postanu EU članice. 

Detalje o LGBT+ Strategiji Evropske unije možete videti OVDE,   dok Akcioni plan možete pročitati OVDE

Stefan Šparavalo

About author

Stefan Šparavalo

Stefan Šparavalo, odnosno šparavalo s Tvitera. Deo Da se zna! stalne postave, diplomirani politikolog, zaljubljenik u jezike... Ne nužno tim redosledom. Uživa u čitanju, učenju i serijama sa ratnom tematikom. Dobio je više nagrada i priznanja za svoje literarne uratke. Od plićih i smrtničkih interesovanja - obožava teretanu. Od plićih i smrtničkih interesovanja - obožava teretanu.