Treći po redu godišnji izveštaj udruženja Da se zna!, koji sadrži analizu podataka o slučajevima protivpravnog postupanja motivisanih seksualnom orijentacijom i/ili rodnim identitetom (SORI) prebrodioca/prebroditeljki, objavljen je prošlog meseca. Izveštaj „Podaci, a ne zvona i praporci 3“ sastoji se iz tri dela: 

  • Prvi deo tiče se analize slučajeva protivpravnog postupanja (zločini iz mržnje i diskriminacija) motivisanih SORI prebrodioca/prebroditeljki koji su se desili u periodu između 1. januara 2019. i 31. decembra 2019. godine, a prebroditelji/prebroditeljke ili svedoci/svedokinje su ih prijavili udruženju Da se zna!, ili je do saznanja došlo putem medija. Ovakvih slučajeva bilo je 63, od čega je 27 slučajeva uključivalo fizičko nasilje, 20 slučajeva psihičko nasilje, 13 slučajeva je uključivalo diskriminaciju, 12 slučajeva pretnje, a 7 slučajeva uključivalo je napad na imovinu prebrodioca ili prebroditeljki. Detaljniji prikaz ovih incidenata, kao i kratke opise, možete pronaći u izveštaju, na stranama 24-63.
  • Drugi deo izveštaja sadrži analizu slučajeva prijavljenih udruženju Da se zna! koji su se desili u periodu između 1. januara 2017. godine i 30. juna 2020., a prijavljeni su i nadležnim organima (policiji, tužilaštvu, ili je pokrenut sudski proces). Od ukupno 166 slučajeva koje je organizacija zabeležila u ovom periodu, 94 nije prijavljeno, za 5 incidenata nije poznato da li su prijavljeni, dok je 67 incidenata prijavljeno nekom drugom akteru osim Da se zna!, dok je 57 prijavljeno policiji, tužilaštvu ili je pokrenut sudski process. Ovih 57 slučajeva su predmet analize drugog dela izveštaja, koja se nalazi na stranicama 64-85. 
  • Treći deo izveštaja sastoji se od 5 studija slučaja koje udruženje Da se zna! prati u sklopu svog rada, ili je pokrenulo sudski proces, uključujući slučajeve Da se zna! protiv Vladimira Dimitrijevića i Da se zna! protiv Milovana Brkića. Studije slučajeva možete pronaći na stranama 86-100. 

Izveštaj obiluje statističkom analizom prikupljenih podataka, njihovim grafičkim prikazima, kao I pravnom analizom izdvojenih slučajeva, a možete ga pronaći u celosti ovde.

Predlog za citiranje: Kovačević, M., Planojević, N., Podaci, a ne zvona I praporci 3: Izveštaj o incidentima motivisanim mržnjom prema LGBT+ osobama u Srbiji od januara 2017. godine do juna 2020. godine, Beograd, Da se zna!, oktobar 2020.

Da Se Zna

About author

Da Se Zna