Dana, 26. januara 2021. godine u Višem sudu u Beogradu održano je drugo ročište u parničnom postupku za diskriminaciju koje udruženje Da se zna! vodi protiv predsednika Političkog saveta pokreta Dveri Vladimira Dimitrijevića. Predmet tužbe su dva Dimitrijevićeva teksta “U odbranu prirodne porodice” i “Odgovor na tužbu LGBT zaštitara” objavljenih na veb-sajtu tuženog tokom 2018. godine u kojima je izneo uznemiravajuće i ponižavajuće stavove i time povredio dostojanstvo istopolno orijentisanih osoba. Saslušani su svedok tužioca Miloš Kovačević, koordinator za zajednicu udruženja Da se zna! i svedok tuženog Slobodan Antonić, sociolog citiran u diskriminatornim tekstovima.

Kovačević je izjavio da tekstovi koji su predmet tužbe antagonizuju heteroseksualne i istopolno orijentisane osobe time što se u njima pogrešno tvrdi da je ostvarivanje manjinska prava na štetu prava većine. Svedok je takođe istakao da navode tuženog da je homoseksualnost bolest, kao i da treba smanjiti već ostvareni nivo ljudskih prava kvir osoba tako što će nam se zabraniti rad u prosveti smatra posebno uvredljivim i opasnim. Na pitanje sudije Srđana Jončića kakav je realan efekat izjava tuženog koje se tiču zapošljavanja istopolno orijentisanim osobama u nastavničkim profesijama, s obzirom na pozitivne zakonske propise koji zabranjuju bilo kakav oblik diskriminacije Kovačević je odgovorio:

“U svakom društvu postoje snage koje žele da umanje dostignut nivo ljudskih prava manjina. Ovakvim tekstovima se normalizuje delovanje takvih snaga i priprema teren za kršenje naših prava.”

Na pitanje punomoćnice udruženja Da se zna! Ivane Maksimović da li je svedoku, kao političkom filozofu po profesiji, poznat pojam “politički homoseksualizam”, Kovačević je odgovorio da mu nije poznato da se ovaj termin upotrebljava u naučnom kontekstu i da mu smeta što se upotrebom ovog termina povezuje istopolna seksualna orijentacija sa određenim političkim opredeljenjem.

Na pitanje punomoćnice tuženog Ksenije Majstorović da li može da navede primere umanjenja već ostvarenog nivoa ljudskih prava svedok tužioca naveo je primer Trećeg rajha i u savremenom kontekstu napade na telesnu autonomiju žena, trans muškaraca i nebinarnih osoba u Mađarkoj i Poljskoj.

Pogled prema kome homoseksualnost utiče na manji broj dece u proseku po porodici Antonić je nazvao uprošćenim pogledom koji nije preovlađujući, kao i da lično ne upotrebljava pojam “politički homoseksualizam”.

“Postoji više uzroka koji dovede da ima manje dece, po mom mišljenju to (homoseksualnost) to ne može biti jedini uzrok (…)” izjavio je svedok tuženog.

Sledeće ročište je zakazano za 29. mart 2021. godine u 11 časova.

Podsećamo javnost da pokret Dveri od svog osnivanja vodi kampanju protiv kvir zajednice koja se intezivirala od najave donošenja Zakona o istopolnim partnerstvima. Osim na Dimitrijevićeve diskriminatorne tekstove, udruženje Da se zna! je reagovalo saopštenjem na govor mržnje potredsednika pokreta Dveri Milovana Jakovljevića, kao i pritužbom Povereniku za zaštitu ravnopravnosti protiv jednog od njihovih osnivača Jugoslava Kiprijanovića. 

O toku slučaja koji Da se zna! vodi protiv Vladimira Dimitrijevića možete više pročitati u izveštaju Podaci, a ne zvona i praporci 3.

Mišljenje u kojem je Poverenik za zaštitu ravnopravnosti utvrdio da je Vladimir Dimitrijević povredio odredbe Zakona o zabrani diskriminacije možete pročitati ovde.

Da Se Zna

About author

Da Se Zna