10. marta 2021. godine, prvi put otkako je počela i javna rasprava o Nacrtu Zakona o istopolnom partnerstvu, organizovan je i tematski dijalog o unapređenju, ali i samom sadržaju predloženog zakonskog rešenja. 

Specifičnost ovog sastanka je raznolikost prisutnih – od narodnih poslanika, predstavnika civilnog društva i zvaničnika međunarodnih tela, pa sve do predstavnika biznisa u Srbiji koji su rešili da se, van svojih sfera rada, javno deklarišu kao saveznici na i dalje dugačkom putu pravne jednakosti svih građana i građanki Srbije. 

U okviru tematskog dijalog smo imali priliku da čujemo koje to obaveze sleduju Srbiji iz međunarodnih ugovora i supranacionalnih tela, odnosno koje su to preporuke koje su Srbiji uputile agencije Ujedinjenih nacija i Saveta Evrope koje u svojim mandatima imaju monitoring nad poštovanjem ljudskih prava. 

Izuzetno je važno što su prisutni imali priliku da čuju podršku istopolnim partnerima i inkluzivnijem društvu direktorke Ikee za Jugoistočnu Evropu Sare del Fabrio, ali i njeno iskustvo života u Srbiji sa svojom partnerkom i duginom porodicom. 

Imali smo priliku i da čujemo narodne poslanike iz redova Jedinstvene Srbije koji su već izrazili neslaganje sa predloženim Nacrtom i rekli da njihova poslanička grupa neće podržati Zakon. 

Ispred Posebne radne grupe za izradu Nacrta zakona o istopolnom partnerstvu govorio je i Saša Gajin, koji je izrazio zabrinutost oko toga što se predlozi za unapređenje oko kojih su se svi akteri usaglasili na prethodnom sastanku nisu našli u Nacrtu koji je predstavljen u okviru tematskog dijaloga. 

Sve u svemu, ohrabrujuće je da trideset godina nakon što su prvi jugoslavenski aktivisti krenuli u borbu za dekriminalizaciju homoseksualnosti, skriveni u svojim stanovima, danas imamo priliku da kao aktivistkinje i aktivisti u Palati Srbije, javno sa najvišim nosiocima državne vlasti diskutuju o tome na koji će način biti regulisan zakon kojim će istopolne zajednice biti ozakonjene. Naravno, period između je mogao (i morao!) biti znatno kraći, a sada nam ostaje da pratimo tok javne rasprave i vodimo računa da predloge za unapređenje Ministarstvo uvaži pre nego što konačni Nacrt pošalje u Vladu Republike Srbije na usvajanje, a koja će ga nakon toga i poslati u Narodnu Skupštinu. 

Da Se Zna

About author

Da Se Zna