U ponedeljak 22. marta održan je još jedan sastanak Posebne radne grupe za izradu Nacrta zakona o istopolnim partnerstvima. Ovo je prvi sastanak sa kog izlazimo sa znatno više bojazni i pesimizma; za razliku od svih prethodnih, ovaj sastanak nije imao konstruktivnu notu i nije bio ni približno nečemu što se može nazvati dijalogom. 

Umesto predviđenih dva sata, sastanak je jedva trajao četrdesetak minuta.

Iako su se na prethodnom sastanku članovi Radne grupe izjašnjavali prema komentarima koji su stizali od strane različitih društvenih aktera glasanjem, na ovom sastanku je ministarka Čomić, bez izjašnjavanja drugih članova, bez obrazlaganja navodila da li Ministarstvo prihvata ili ne pristigle komentare. 

LGBT+ udruženja, tačnije Labris, Da se zna!, grupa IZAĐI, Geten, Društvo ponosa i Civil Right Defenders, zajednički su podneli zajedničke komentare na Nacrt zakona, u preko sedamdeset članova. Na ovom sastanku je ministarka bez obrazloženja odbacila gotovo sve komentare, izuzev tri. 

Odsustvu atmosfere dijaloga i uvažavanja sagovornika je, pored nepostojanja obrazloženja odbacivanja, doprineo i autoritativni ton ministarke Čomić, koja je u više navrata naglašavala kako su u pojedinim članovima njene kolege iz Ministarstva bili za izmenu, ali je ona sama odlučila da ih odbaci. 

Sledeći, a verovatno i poslednji sastanak Radne grupe pred završetak javne debate o Nacrtu zakona, desiće se u sredu, 24. marta. 

Ostaje nejasno kako će izgledati konačan Nacrt zakona pre nego što ode u Vladu na usvajanje. 

Da Se Zna

About author

Da Se Zna