Na sastanku Posebne radne grupe za izradu Nacrta zakona o istopolnim zajednicama održanom 24. marta 2021. godine su u, poslednji put do konačnog formulisanja Nacrta, razmatrani pismeni komentari na Nacrt od strane Zaštitnika građana, Kancelarije Ujedinjenih nacija u Srbiji, Sektora za penzijsko i invalidsko osiguranje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, i još nekoliko udruženja i članova.

Na ovom sastanku su se razmatrali predlozi oko raskida istopolne zajednice i u kojim slučajevima se ona može jednostrano raskinuti, kao i gde će istopolna zajednica biti raskinuta. 

Predmet rasprave je takođe bio uslov za postojanje neregistrovane istopolne zajednice. Članom 73. Nacrta je neregistrovana istopolna zajednica definisana kao zajednica dva lica istog pola koja nisu sklopila istopolnu zajednicu pred nadležnim organom, ako zajednica života traje najmanje tri godine, sa tim što se postojanje neregistravane istopolne zajednice može priznati i kada zajednica života traje kraće od tri godine ukoliko partneri imaju zajedničku imovinu (Član 73.) 

Ministarka je takođe najavila da će inicirati sprovođenje obuka u vezi sa Zakonom o istopolnim zajednicama za sudije u koje će uključiti organizacije civilnog društva. Konačan tekst Nacrta će biti poslat na izjašnjenje članovima Posebne radne grupe u toku četvrtka, 25. marta 2021. godine. 

Da Se Zna

About author

Da Se Zna