Svake nedelje imate mogućnost da na našoj Instagram stranici postavite pitanja psihološkinji. Odgovore ćemo pored Instagrama objavljivati i na blogu kako bi saveti došli do što većeg broja ljudi.

 • Gde se obratiti za stručnu pomoć i koje je cena tretmana?

Ukoliko si student/kinja u okviru poliklinike ili doma zdravlja možeš dobiti potrebne informacije. Možeš nam takođe pisati na savetovaliste@dasezna.lgbt. za informacije o psihoterapijskim uslugama koje Da se zna! Nudi u vidu besplatne psihološke podrške..

 • Kako kontrolisati bes i agresiju? 

Najjednostavniji put za kanalisanje snažnog afekta je fizička aktivnost, pre svega kardio-vaskularnog tipa. Vikanje u jastuk može privremeno rasteretiti agresivni naboj. Pisanje je takođe korisna tehnika. Na duže staze najefikasniji način nošenja sa snažnim emocijama je psihoterapijski rad. 

 • Sumnjam da imam ciklotimiju? Na lekovima sam. Kako mogu znati da li imam taj poremećaj raspoloženja?

Ne bi bilo loše da o datim sumnjama i farmakoterapiji porazgovaraš sa izabranim lekarom. U saradnji sa njim, kroz duže-vremensko praćenje, zajedno dolazite do adekvatne dijagnoze i delotvornog tretmana. 

 • Veoma često se osećam apatično ili kao da se disociram od negativnosti u svom životu.

Prolongirano osećanje apatije i gubitka emotivnog kontakta sa svetom oko nas može biti odraz hroničnog umora, potiskivanja naših emocija kao i rada drugih mehanizama odbrane. Kako bi imao/la bolji kvalitet života, predlaže se rad sa terapeutom ili savetnikom.

 • Da li smatrate da trans deca treba da primaju hormone pre 18?

Jedan od uslova za otpočinjanje tranzicije je da osoba bude punoletna. Svakako stručna podrška kognitivnog i emocionalnog aparata osobe ne treba da bude ograničena godinama. 

 • Teško mi je da prihvatim da sam lezbejka. Osećam internalizovanu homofobiju. Kako da prevaziđem to?

Normalizacija svojih emocija i stavova je prvi korak ka samoprihvatanju  Kako nas društvo velikim delom oblikuje, prirodno je da imamo suprotstavljene stavove unutar sebe. Dobra informisanost, adekvatna socijalna podrška kao i stručna pomoć ti mogu pružiti alate za prevazilazak disfunkcionalnih uverenja o sebi, drugima i svetu. 

 • Prijateljica mi se poverila (self harm) međutim malolenta je i hteo bih da je informisem o tome kako da zatraži i dobije adekvatnu psihijatrijsku pomoć. Nije spremna da priča o tome sa roditeljima.

Samopovređivanje može predstavljati rizično ponašanje po samu osobu, te je poželjno da se neki član porodice obavesti o tome. Neophodno je javljanje stručnom licu, pre svega lekaru opšte prakse, koji upućuje na dalji tok tretmana  Za sve informacije o mentalnom zdravlju, prijemu i tretmanu možeš nazvati Centar za mentalno zdravlje 011/3636462 (20. spratu Beograđanke) 

 • Kako roditeljima dokazati da nema ništa loše u tome što volim isti pol?

Inicijalna reakcija porodice može biti negativna, međutim istraživanja pokazuju da kroz vreme dolazi do porasta podržavajućih iskustava. Jako je važno da gradiš mrežu socijalne podrške i van porodice. 

 • Kako se ne svađati konstantno sa drugom osobom i ne biti u robovlasničkom raspoloženju?

Proces komunikacije se odvija kroz dvosmerni kanal putem prijema tuđih verbalnih i neverbalnih signala i našim reakcijama na iste. U svakom trenutku imaš mogućnost odabira svojih rekacija prema datom stimulusu. Ti uvek možeš da ne učestvuješ u svađi, kroz odabir druge teme ili fizičkog izmeštanja iz “uzavrele” situacije. 

 • Da li seksualna promiskuitetnost posledica neke traume ili pormećaja?

Promiskuitet može biti kvalitativni odraz poremećaja nagona ali takođe i “coping” strategija nošenja sa stresom. Može predstavljati usvojen obrazac funkcionisanja ali i odgovor na traumu. Veoma je važno sagledati jedinstven životni kontekst osobe, pre stupanja u dijagnostiku. 

 • Kako se nositi sa stračnom ljubomorom?

Emocija ljubomore predstavlja izražen i agresivno obojen vid brige. Važno je da razdvojimo emociju ljubomore od ljubomornog ponašanja. U svakom trenutku mi možemo odabrati da li ćemo odreagovati na snažnu emociju. Izražavanje strepnje partneru, na empatičan način i kada je spreman/na za razgovor, može samo produbti vaš odnos.

 • Zašto zamišljam i pomišljam na samoubistvo, ali ne mislim da bih to mogao zaista da uradim? 

U teškim životnim situacijama svakom od nas može proći bujica negativnih misli među kojima je i misao o suicidu. Pozitivno je što si osvetio/la svoje misli i što nemaš potrebu da ih realizuješ. Kolege iz Centra Srce ti stoje na raspolaganju, svakog radnog dana od 14-23h na broju telefona 0800-300-303 

 • Broj prijatelja mi je skoro pao na 0. Kako da upoznam nove ljude? Jako sam introvertna i stidljiva.

Online grupe različitih interesovanja kao i dejting aplikacije predstavljaju odlično mesto za upoznavanje novih ljud, uz mogućnost naknadnog poznanstva uživo.

 • Kako se izboriti sa kompleksom niže vrednosti?

Vrednovanje sebe kao ličnost i svojih sposobnosti, da se iznesemo sa životnim situacijama je nešto što se uči. Samopouzdanje stičemo radeći stvari koje sagledamo kao izazovne i teške. Možeš napraviti listu za tebe teških zadataka i na nedeljnom nivou ih odrađivati. Takođe je važno da iznova kritički “izazivaš” negativne misli koje imaš o sebi, jer svi imamo svoje kvalitete i mesta koja zahtevaju rad. 

 • Je li psihoterapija sama za sebe dovoljna kod rodne disforije? Ako ne želimo tranziciju?

Proces tranzicije je individualna kategorija i može se odvijati na različitim nivoima od kognitivno-emocionalnog sve to telesnog. Psihoterapija svakako jeste vid podrške izbora. 

 • Kako da pobegnem od negativnih misli i paranoje? 

Istraživanja su pokazala da dnevno našim umom prođe više od 6000 misli koje mogu biti pozitivnog i negativnog kvaliteta. Paranoidne misli mogu dosta narušiti kvalitet svakodnevnog života te se savetuje psihoterapijski rad.

 • Nisam sigurna da li sam bi, a možda osecam nešto prema jednoj osobi. Šta ako probam nešto i nisam?

Telesna i emocionalna radoznalost je odraz zdravlja našeg psiho-fizičkog aparata. Učenjem putem pokušaja i pogrešaka možemo spoznati Sebe i nema ničeg loše ukoliko ne potvrdimo željeno iskustvo. Seksualnost je veoma kompleksna, i sazreva zajedno sa našim iskustvima. 

 • Kako se nositi sa forsiranjem religije tj. religijske traume?

Ponekad se susrećemo sa snažnim nametanjem stavova, koje se krši sa ličnom slobodom izbora. Formiranje stavova se odvija pre svega putem posmatranja drugih ali i procesom lične edukacije. Ukoliko smatraš da su tvoje granice izrazito narušene, preporučuje se psihoterapijski rad. 

 • Da li u porodicama koje su homofobične uglavnom prevlada ljubav ili homofobija?

Istraživanja su pokazala da, iako prvobitna reakcija porodice često nije ona koju smo želeli, kroz vreme češće dođe do procesa prihvatanja, nego što mi mislimo. 

 • Imam problema sa trihotilomaniju i to sam saznao pre neki dan. Da li da potražim stručnu pomoć?

Sa neurotskim simptomima nema potrebe da se nosiš sam/a, posebno zato što takvi simptomi teže da se generalizuju ukoliko im se ne posveti adekvatna nega. Preporučljivo je otkriti srž problema uz stručnu podršku koja će ti pomoći da usvojiš različite alate za suočavanje sa stresom.

Da Se Zna

About author

Da Se Zna