Kako da kažem svojima da sam gej? Uvek kada krenem da pričam na tu temu oni mi kažu nešto negativno.

Ukoliko naša primarna porodica negativno reaguje na queer teme, velika je mogućnost da oni nisu spremni za naše autovanje. To je lični proces i ukoliko si na bilo koji način ugrožen, nema potrebe da se izlažeš dodatnom riziku. Svoju podršku uvek možeš da gradis van primarne porodice. Kroz stabilnost ponašanja i lično zadovoljstvo možeš ukazati porodici da si siguran i u miru sa svojim postupcima, emocijama i stavovima.

Osećam se kao da ne zaslužujem da se grupišem u trans osobe jer sam non binary, iako biti non binary jeste trans.

Naš rodni identitet ne mora da se uskladi sa muškom i ženskom rodnom dihotomijom i ne mora da se uskladi sa polom dodeljenim rođenjem. Mnoge non-binary osobe se identifikuju i kao trans ali to ne mora biti slučaj. Jedan pojam se odnosi na pitanje rodnog identiteta (subjektivnog i tradicionalnog) a drugi na usklađenost roda i pola. 

Kako da objasnim profesorima u školi da me zovu željanim imenom?

Uvek možeš sa profesorom da porazgovaraš nakon časa ili da se obratis razrednom starešini. Ne bi bilo loše da razgovor obaviš i sa psihologom unutar škole i da zajedno napravite plan pristupa profesorima. Možeš imati na umu da su osobe ponekad zatvorene za proces komunikacije i da to ne umanjuje tvoju vrednost. 

Osećam krivicu jer izlazim iz veze u kojoj je devojka u ormaru i uplašenim ponašanjem sve otežava.

Osećanje krivice je prirodno ukoliko smatramo da smo načinili nešto pogrešno. Veoma često to osećanje prati situacije kada postavimo jasne granice i založimo se za sebe. Treba imati na umu da je autovanje individualan proces ali takođe i da imamo apsolutno pravo da biramo svoje socijalno okruženje, shodno nivou psihološke zrelosti koje smo dostigli. 

Koliko je svest o ljudima koji imaju disocijativne poremećaje u medicisnkom polju Srbije?

Disocijativni poremećaj ubraja se u okviru MKB10 klasifikacije u kategoriju neuroza, stresnih i somatoformnih poremečaja. U pomenutoj kategoriji somatoformni poremećaji pokazuju nižu zastupljenost u opštoj populaciji. Medicinsko osoblje poseduje znanje i terapijske alate, ali se “slika” o slabijoj svesti verovatno stiče kroz slabiju obradu teme u okviru medija.

Kako da se ne vežem brzo za neke devojke jer uvek na kraju budem odbijena?

Strah od započinjanja odnosa je prirodan, posebno ukoliko je praćen prethodno negativnim iskustvima. Mi kao ljudi učimo kroz odnose i oni su nam potrebni. Ukoliko sebi predstaviš prva tri meseca kao “upoznavanje i proces zabavljanja”, smanjićeš nivo pritiska oko samog odnosa. Taj period služi da se zabavite i da “izvagate” koliko ste kompatibilni. 

Kako se izboriti sa osećajem zaljubljenosti, jer zna biti poprilično nezgodan i ometa svakodnevne aktivnosti?

Zaljubljenost je prijatna i polenta emocija koja ponekad usled adrenalinske komponente proizvodi umor i rasejanost. Prirodno je da nam se misli okupiraju osobom koja nam se dopada, međutim možemo izabrati da se svesno usmerimo na svakodnevne obaveze. Pomodoro tehnika učenja, može da se primeni na svakodnevne obaveze. 

Kako postepeno postati odgovoran, u smislu postati vredan. Jako sam mrzovoljan pa zato pitam

Možeš postepeno uvesti određenu aktivnost kako sebe ne bi preplavio. Pomodoro tehnika učenja primenjiva je na bilo koji radni zadatak – učenje u više ciklusa od po 25 minuta sa kratkom pauzom. Nije poželjno oslanjati se na samu motivaciju s obzirom da ona varira, već je poželjno jednostavno otpočeti sa aktivnošću, pa makar na desetak minuta. 

Da li mogu da odem kod psihijatra i dobijem recept a da roditelji ne saznaju?

Za maloletne građane poželjno je da roditelji budu upućeni u tok samog lečenja. Svakako odlazak u dom zdravlja i razgovor sa lekarom ulaze u okvir poverljivog odnosa pacijenta i lekara. Taj odnos se narušava u slučaju kada pacijent predstavlja pretnju po sebe ili drugog. 

Kako pomoći nekome ko ima problema sa poverenjem a pritom ste u vezi i dokazujete da ne varate?

Kada je osoba nepovreljiva, čiji ekstrem predstavlja paranoja, opravdanje nažalost često ima kontra-efekat. Kontinuirani zahtev za pravdanjem može naneti štetu tvom mentalnom zdravlju, te je poželjno da postaviš jasne granice u odnosu sa partnerom. Ukoliko si ti u miru sa svojim ponašanjem, možeš ostaviti prostora partneru, da uvidi kroz tvoja dela (a ne samo reči), da je sve u redu. 

Da li se nešto “desilo” tokom mog odrastanja što je dovelo do toga da sam trans osoba ili sam tako rođen?

Istraživanja u SAD potvrđuju tezu o dominaciji genetike kada je u pitanju formiranje transrodnog identiteta. Postoji teorija da u osnovi stoje promene u samoj utrobi majke- poput nepostojanja adekvatnog nivoa hormona (npr. estrogena) u neposrednom okruženju fetusa ili postojanje nedovoljne osetljivosti fetusa na hormon unutar materice. Takođe postoje istraživanja koja ukazuju na sličnost moždane strukture trans i cis žena (ali ne i trans žena i cis muškaraca).

Izjašnjavam se kao non binary osoba, ali u zadnje vreme se više vidim kao female to male, zbunjuje me. 

Neke non-binary osobe se identifikuju i kao transrodne osobe ali jedno ne uključuje i drugo. Nebinarnost se odnosi na pitanje rodnog identiteta sa kategorijama muškog I ženskog roda odnosno posedovanja subjektivnog osećaja i psiholoških crta koji se uklapaju u pomenute kategorije. Transrodnost je pitanje usklađenosti rodnog identiteta i pola datim rođenjem (dakle subjektivnog osečaja i psiholoških crta naspram bioloških karakteristika). 

Sumnjam da imam autizam, kome da se obratim?

Lekar opšte prakse piše uput za psihijatra koji vrši dalju procenu. Pregled psihijatra vrši se u okviru Doma zdravlja a za dalju evaluaciju ide se na testiranje u okviru nadležnih insttucija, poput Instituta za mentalno zdravlje. 

Kako priznati ljudima da sam gej? Mama je ok sa tim, otac ce me ubiti, a posao 85% homofobi

Imanje podrške bar jednog člana porodice je velika blagodet za tebe. Podršku takođe možeš graditi van primarne porodice. Izbor sredine koja je otvoreno ne-podržavajuća može predstavljati rizik po tvoje fizićko i emocionalno zdravlje. Fokus možeš staviti na građenje socijalne baze u podržavajućoj sredini, koja može biti i online.

Da li se atrakcija prema fiktivnim muškarcima i realnim ženama računa kao biseksualnost ili lezb?

Ukoliko poseduješ fizičku i/ili emocionalnu privlačnost i/ili seksualne fantazije prema oba pola, tvoja seksualna orijentacija može se kategorisati kao biseksualna. Nije neophodno posedovati neposredno iskustvo s obzirom da veliki deo naše seksualnosti čine i naše fantazije. 

Da Se Zna

About author

Da Se Zna