Narodna skupština je 20. maja usvojila Izmene i dopune Zakona o zabrani diskriminacije, čime je inicijalni Zakon, donesen pre 12 godina, unapređen u više aspekata.

Ovde smo pobrojali neke najvažnije promene koje se tiču LGBT+ zajednice.

Izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije je u više tačaka unapređen dati zakonski akt.

Pored toga što je termin “seksualno opredeljenje” izmenjeno adekvatnim izrazom “seksualna orijentacija”, u članu 10 su dodate i “polne karakteristike” kao osnov diskriminacije.

Ovime su interseks osobe prvi put prepoznate u jednom zakonskom aktu, odnosno prepoznata je diskriminacija prema njima, koja je zastupljena, ali još uvek nedovoljno vidljiva.

Takođe, zakonom je prepoznata i kategorija roda, te su članovi koji se tiču polne diskriminacije unapređeni i kategorijom rodnog uznemiravanja. 

Jedna od značajnih novina za trans zajednicu je i što je zabranjeno uskraćivanje određenih prava u odnosu na prilagođavanje pola rodnom identitetu. Pored uvedene nove kategorije, pohvalno je i da terminologija nije zastarela i derogirajuća prema trans zajednici. 

Zakon uvodi obavezu poslodavcima i organima javne vlasti da preduzimaju posebne mere u cilju otklanjanja postojećih nejednakosti među pripadnicima grupa koje su u nejednakom položaju u odnosu na ostale građane – do sada je to bila samo mogućnost.

Seksualno uznemiravanje se takođe prvi put prepoznaje kao oblik diskriminacije, odnosno polno i rodno uznemiravanje, čija definicija obuhvata i verbalno, i neverbalno i fizičko neželjeno ponašanje.

Ovo je prvi put da se antidiskriminaciono zakonsko rešenje unapredi od 2009. godine, kada je i donesen Zakon o zabrani diskriminacije. 

Da Se Zna

About author

Da Se Zna