Tepih2

Parada uspeha

kakve veze ima to što je neko nešto – s poslom? Ne bi li tamo trebalo da budemo profesionalni mi – zato, valjda, i radimo – a

20 May